Dibi és una xarxa pública de serveis integrats de diagnòstic biomèdic i per la imatge que s'adreça a hospitals i centres de salut.

Impulsem la creació d’unitats d’excel·lència on convergeixen les tres àrees diagnòstiques: les anàlisis clíniques, l’anatomia patològica i el diagnòstic per la imatge. Fem ús de les últimes tecnologies per integrar tota la informació diagnòstica i avançar en la medicina personalitzada.

Què és dibi

Dibi és una xarxa pública de serveis integrats de diagnòstic biomèdic, que inclou les àrees d’Anatomia Patològica, Anàlisis Clíniques i de Diagnòstic per la Imatge. La nostra finalitat és prestar serveis a hospitals i centres de salut.

A partir del coneixement i l’expertesa dels nostres professionals, i amb l’ús de les tecnologies i metodologies més innovadores, treballem per donar una resposta adequada, dinàmica i adaptada a les necessitats de cada organització sanitària i de les seves persones usuàries.

Formar part d’aquesta xarxa permet als centres i hospitals adherits avançar en la predicció, en la precisió diagnòstica i en la seva adequació: per tant, en la medicina personalitzada, gràcies a la creació de serveis d’excel·lència que permeten fer convergir les proves analítiques, d’anatomia patològica i de la imatge.

Apostem per incorporar noves tecnologies i processos, i aportar valor mitjançant la interpretació i la integració de la informació diagnòstica, amb el suport de la intel·ligència artificial, el deep learning i el big data.

Volum d'activitat

El volum d’activitat de l’any 2023 de cada àrea diagnòstica organitzada per serveis, veure aquí.

Estructura organitzativa

La xarxa dibi està impulsada pel Laboratori de Referència de Catalunya i d’Imatge Mèdica Intercentres, empreses públiques que sumen sinergies per oferir els seus serveis de manera conjunta. A aquest projecte s’hi suma el servei d’anatomia patològica de l'Hospital del Mar, un dels més potents i desenvolupats de Catalunya, que hi aporta la tercera àrea diagnòstica.

El Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) es va constituir l’any 1992 per oferir serveis d’anàlisis clíniques i assessorar els professionals de la salut en les decisions clíniques, diagnòstiques i terapèutiques, essent actualment una de les principals xarxes de laboratoris de Catalunya.

Imatge Mèdica Intercentres (IMI) va néixer l’any 2009 per oferir proves radiològiques i de medicina nuclear i donar suport als professionals assistencials en aquesta àrea, i des dels seus orígens assumeix el diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear de l'Hospital del Mar.

Conjunt de professionals

El volum de professionals de l’any 2023, veure aquí.

Les fórmules jurídiques

Consell d’Administració del Laboratori de Referència de Catalunya, SA

Membres i la seva participació (%)

49% Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA

48,5% Hospital del Mar

1,0% Consorci Sanitari del Maresme

0,5% EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

0,5% EDP Salut Terres de l'Ebre

0,5% Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Consell d’Administració d’Imatge Mèdica Intercentres, SL

Membres i la seva participació (%)

51% Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA

49% Hospital del Mar

Els òrgans de govern

Consell d’Administració LRC

Consell d’Administració IMI

Consellera delegada

Comitè estratègic

Comitè de seguiment de ’aliança estratègica

Xarxa dibi

Suma-t'hi

Avantatges

Millora en el suport i en l’orientació clínica als professionals assistencials i no assistencials, amb un tracte personal directe.

Integració de sistemes d’informació, millora de l’agilitat en la resposta, i incorporació de noves eines basades en el big data, la intel·ligència artificial i el deep learning, que faciliten la precisió diagnòstica i la medicina personalitzada.

Equipaments nous i adequadament renovats, tant per a l’adquisició d‘imatges diagnòstiques com per processar-les, emmagatzemar-les, distribuir-les i visualitzar-les.

Possibilitat d’accedir a un servei de diagnòstic per la imatge, organitzat per òrgans i sistemes, amb seccions de tòrax i imatge cardíaca, abdomen i aparell genitourinari, neurologia, cap i coll, radiologia osteomuscular, mama i radiologia vascular intervencionista.

Disponibilitat de professionals experts en el diagnòstic i la intervenció en cada àmbit, amb una atenció propera i centrada en la persona usuària.

Desplegament de noves tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear, i de l’àrea de radiologia vascular intervencionista, tant per a l’activitat urgent com per a la programada.

Potenciació de les àrees de biologia molecular, genètica i immunologia.

Accés segur a les dades des de qualsevol lloc.

Impuls de la recerca i la innovació.

Resposta més àgil i directa a les necessitats de la persona atesa.

Suma-t'hi

Formar part de la nostra xarxa permet avançar en la predicció, personalització, precisió diagnòstica i, per tant, en la medicina personalitzada.

Sí, vull sumar-m’hi!