XII Curs d’Actualització en Ciències De Laboratori Clínic

El cap de servei del Laboratori Core d’Anàlisis Clíniques de Mas Blau, Jorge Gorrín Ramos, ha impartit la sessió “Actualització en el diagnòstic i maneig de l’hiperaldosteronisme primari”, que forma part del XII Curs d'actualització en ciències de laboratori clínic. Aquesta formació ha estat organitzada conjuntament per la Secció d’Educació Continuada de l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic (ACCLC) i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Durant la ponència s’han abordat les últimes novetats en diagnòstic, tractament i seguiment de l'hiperaldosteronisme primari, una patologia infradiagnosticada, la qual cada vegada té més rellevància. També, es va fer especial èmfasi en el diagnòstic des del punt de vista bioquímic, basant-se en els tres pilars importants: cribratge bioquímic, proves de confirmació i classificació.

Aquestes formacions són dirigides per als professionals de la salut interessats a millorar la qualitat dels laboratoris clínics i compten amb la participació de diversos professionals de la xarxa dibi. Alguns dels cursos han tractat temàtiques com la nutrigenòmica, el diagnòstic d'al·lèrgies, l'hiperaldosteronisme primari, les infeccions per arbovirus, l'ús de Language Models en el laboratori clínic, el monitoratge dels nous antimicrobians i el Patient Blood Management (PBM).

 

26 de febrer de 2024