Unitat proveïdora del CatSalut

El Laboratori de Referència de Catalunya de la Xarxa dibi ha estat reconegut com a unitat proveïdora del CatSalut. El reconeixement esmenat permet que el laboratori pugui publicar els resultats de les anàlisis clíniques a la Història Clínica Compartida de Catalunya, d'aquelles entitats de la xarxa que deleguin la publicació i custòdia.

La Història Clínica Compartida a Catalunya permet millorar l'atenció sanitària i social a la ciutadania mitjançant una eina que faciliti l’activitat dels i les professionals de la salut, permet l'accés i la consulta de manera ràpida, segura i confidencial de la informació rellevant disponible sobre les persones als diferents centres de la xarxa d'assistència pública de Catalunya i afavoreix la continuïtat assistencial i administrativa.

Des del laboratori de dibi es treballa amb la màxima rigorositat, fiabilitat i adequació en les dades i els resultats diagnòstics.