Publicació d’un article de la Dra. Arenas a la revista European Radiology

S’ha publicat en la revista European Radiology un article de la Dra. Natalia Arenas, metgessa adjunta de Radiodiagnòstic dibi en l’Hospital del Mar. Es tracta d’un treball sobre la comparació dels paràmetres tècnics i l'experiència de les dones entre l’autocompressió i compressió estàndard en el cribratge de mamografia.

En l’estudi s’han inclòs aleatòriament 448 dones asimptomàtiques de 50 a 69 que van acudir a l’Hospital del Mar entre 2017 i 2019 a realitzar-se una mamografia. S’ha comparat tant la força de compressió com el gruix dels pits i la dosi glandular, així com la gravetat de les molèsties i l'experiència de les dones entre les maneres de compressió assistida pel pacient (PAC) i la compressió estàndard (SC).

Article de referència: https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-022-08835-y

Més informació a: https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=12221