21_Euromedlab

Durant aquests dies s’està celebrant a Roma el XXV Congrés IFCC-EFLM EuroMedLab. Actualment, un dels fòrums principals que reuneix científics, especialistes de laboratori, metges i experts en química clínica i medicina de laboratori.

Un congrés on conflueixen experts de tota Europa i de tot el món, que aquest any ha batut rècords d’inscripcions, així com de presentacions de resums científics, amb més de 4.000 pòsters.

Participació que en el cas dibi ha estat representada pels laboratoris d’anàlisis clíniques de quatre centres de la xarxa: Hospital del Mar, Hospital de Mataró, laboratori Mas Blau i Hospital Universitari Sant Joan de Reus, qui han participat d’una forma activa amb la presentació de set treballs científics:

  • Identifying pathologic polymorphisms in the DPYD gene, on es presenta un resum de l’estudi científic realitzat durant dos anys, en referència a les fluoropirimidines i les variants del gen DPYD (deficiència de dihidropirimidina deshidrogenasa) en pacients oncològics de la comarca del Maresme. Primera autoria d’Alicia Ruiz, cap de servei del laboratori de l’Hospital de Mataró junt amb Sara Yañez, facultativa del servei.
  • Debut of leukemia with initial confusing findings, a través del què Roger Randolfe, Resident de tercer any d’anàlisis clíniques de l’Hospital del Mar a través d’un cas clínic, conclou com certes malalties hematològiques i leucèmies amb símptomes inespecífics o confusos requereixen resultats confirmatoris per poder arribar al diagnòstic final.
  • Demand Management for Antithyroid Antibodies, un treball científic del centre Mas Blau, on l’autor principal és Jorge Gorrín, coordinador d’anàlisis clíniques del centre Mas Blau i en el que han col·laborat gran part dels facultatius del servei. Una investigació científica on es posa en relleu la importància de la gestió de la demanda en el laboratori clínic mitjançant una bona i extensa avaluació de l’algoritme, si es vol aconseguir una optimització dels recursos.
  • 1,25-Hydroxyvitamin D Demand Management, un estudi científic que reflecteix els bons resultats de l’aplicació d’algoritmes per optimitzar l’impacte en l’activitat dels laboratoris de diagnòstic clínic, resultat de l’interès creixent en els últims anys pel metabolisme d’aquesta vitamina i la seva utilitat clínica. Autoria d’Elvira Tejedor, facultativa d’Immunoassaig del centre Mas Blau, junt amb altres facultatius de Bioquímica.
  • Hematological and Molecular analysis of alpha-thalassemia in a Mediterranean Area, on s’ha presentat una investigació exhaustiva de la distribució de l'alfa-talassèmia, així com la comparació dels índexs de les cèl·lules vermelles entre les mutacions més comunes. I on Cristina Pizarro, facultativa de l’àrea d’hematologia del laboratori de Mas Blau, entre d’altres, han conclòs que en la regió mediterrània la variant patogènica més comuna és la del genotip -α3.7/αα.
  • Diagnosis and treatment of multibacillary leprosy in an immunocompromised patient i Stevens-Johnson syndrome overlaped with erythema multiforme in oncology patient. Ambdós treballs científics de Francisco Fernandez, facultatiu de l’Hospital del Mar, com a primer autor. Un sobre un cas de lepra en el món occidental i l’altre en relació amb l’eritema multiforme i la síndrome de Stevens-Johnson.
  • Autoimune encephalitis with anti-ampar, anti-hu, anti-cv2 and anti-titin antibodies. Un estudi científic entre el laboratori de l’Hospital Universitari de Reus i l’Àrea d’Immunologia del centre Mas Blau.

En resum, un conjunt d’ investigacions que contribueixen a millorar la qualitat i progrés científic dels serveis de laboratori clínic de la xarxa dibi. Integrant-se així, a altres temes d’actualitat tractats al congrés, com la medicina de precisió, les aplicacions d’ intel·ligència artificial o la descoberta de biomarcadors.