Memòria científica 2022

Ja podeu consultar la memòria científica de 2022 de la xarxa dibi, que ofereix una visió completa de les activitats docents, innovadores i de recerca realitzades en l'àmbit de les anàlisis clíniques i el diagnòstic per la imatge, en col·laboració amb els centres assistencials que formen part de la xarxa.

Aquesta compilació és possible gràcies al compromís per la millora contínua i l'aprenentatge constant de tot l'equip humà, demostrant la seva participació activa en la promoció de l'excel·lència en els serveis diagnòstics de dibi.