Memòria científica 2021

Aquest document és el primer recull de producció científica dels professionals dels serveis d’anàlisis clíniques i diagnòstic per la imatge. És una memòria a través de la qual es dona visibilitat a l’important treball assistencial, docent, d’innovació i de recerca, que es desenvolupa a la xarxa dibi, des de les diferents institucions sanitàries que en formen part.

Les dades que es presenten són les corresponents l’any 2021 i recopilen totes les activitats científiques i de docència que s’han dut a terme des d’ambdós serveis, amb l’objectiu d’impartir coneixement, fer-ne difusió i garantir la continuïtat dels avenços en l’àmbit de la salut. En aquest recopilatori s’inclouen: assajos clínics, activitats docents, assistència a congressos nacionals i internacionals, publicacions indexades, així com, projectes d’investigació, ponències i cooperacions amb entitats educatives.

Una suma de coneixement que sens dubte aporta més valor al diagnòstic.