Memòria 2022

Us presentem la primera memòria anual de dibi, un resum que representa un avenç significatiu en el nostre compromís amb la innovació organitzativa, l'excel·lència i el desenvolupament del projecte.

Aquest document reflecteix l'activitat i els èxits assolits durant l'any 2022, destacant les millores qualitatives i tecnològiques implementades, impulsades pels nostres professionals, que esdevenen crucials per consolidar el futur de la nostra xarxa.