Les pràctiques a la xarxa dibi: una oportunitat d’apropar-se a un entorn laboral d’excel·lència

Les alumnes del Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques de la Universitat Pompeu Fabra Cristina Cervera Milán, Alma Grau Herreros, Andrea Frontela Gallego i Rosa Portella Fortuny i l’alumna del Grau en Biologia Humana Karen Javaloyes Garcia han completat amb èxit la seva estada de pràctiques al Servei d'Anàlisis Clíniques de la xarxa. Durant el període de pràctiques les estudiants han realitzat els seus treballs de final de curs. Totes elles destaquen que ha estat una experiència molt enriquidora que els ha servit per apropar-se a la realitat laboral.

Les alumnes han tingut l’oportunitat de vincular els seus treballs finals amb la seva activitat diària

Cristina Cervera ha estudiat com l’hemòlisi, la ruptura dels eritròcits, interfereix en la mesura de la troponina T i els enzims hepàtics amb l’objectiu d’establir unes pautes per gestionar i comunicar millor els resultats de mostres hemolitzades al laboratori d’urgències.

Alma Grau ha quantificat la interferència per anticossos antitiroglobulina en la mesura de la tiroglobulina, una proteïna essencial per al seguiment de pacients amb carcinoma de tiroides.

Andrea Frontela ha optimitzat del protocol de diagnòstic bacteriològic de la infecció protètica, buscant-ne diferents versions i destacant la més adequada.

Rosa Portella ha treballat un estudi comparatiu sobre la gasometria completa, validant els resultats proporcionats pel gasòmetre i comparant-los amb els resultats obtinguts per altres analitzadors de major calibre i complexitat.

Finalment, l’estudi Karen Javaloyes s’ha centrat en l'ús del Molecular Mouse per detectar bacteris multiresistents gramnegatius, un problema creixent amb limitades opcions de tractament, especialment crític quan la infecció arriba a la sang (bacterièmia). Utilitzant aquest dispositiu es redueix el temps de diagnòstic.

Totes aquestes investigacions han proporcionat a les estudiants una valuosa experiència pràctica, preparant-les per a la seva futura carrera laboral.

 

19 de juny de 2024