La xarxa dibi se suma a la celebració del Dia Mundial de la Salut

Els prop de 700 professionals que formen la xarxa de diagnòstic biomèdic i per la imatge dibi estan plenament compromesos amb la salut i el benestar de la societat. Des de les seves àrees (Anatomia Patològica, Anàlisis Clíniques i de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear) la xarxa treballa diàriament per donar una resposta adequada, dinàmica i adaptada a les necessitats de cada organització sanitària que en forma part i de les seves persones usuàries.

Dibi està formada per una vintena d’hospitals i centres de salut que actuen com a nodes, comparteixen necessitats i ofereixen respostes als seus professionals i persones usuàries. De forma integrada s’avança en la predicció i la precisió diagnòstica, cercant la personalització de l’abordatge de cada patologia. La seva dimensió li permet ser una de les xarxes diagnòstiques més eficients del SISCAT.

El compromís amb la salut de la xarxa també passa pel seu treball constant per mantenir i millorar uns estàndards de qualitat alts. S’aposta per la renovació tecnològica, que aporta valor i és útil per a la interpretació i la integració de la informació diagnòstica, i per la formació contínua i l’especialització dels seus professionals. Així com, l’educació de futurs professionals i la captació de nou talent amb la col·laboració amb màsters i graduats.

 

8 d'abril de 2024