La qualitat als serveis d’imatge mèdica

La Societat Espanyola de seguretat, gestió i qualitat en Radiologia (SEGECA), organitza en col·laboració amb l’Associació catalana de tècnics en Imatge per al Diagnòstic (ACTEDI) i la Societat Espanyola de Graduats i Tècnics en Radiologia (SEGERA), el Curs bàsic de qualitat en els serveis d’Imatge Mèdica. Es tracta d’una formació de caràcter introductori dividida en mòduls independents i enfocada a perfils tècnics. El curs ha buscat explorar i millorar els estàndards de qualitat en els serveis d'imatge mèdica per garantir una atenció sanitària eficaç i ètica.

La Dra. Mariana Rovira Cañellas, presidenta de la SEGECA i directora de l’Àrea de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear, ha presentat una de les ponències del programa, titulada “Sistemas de gestión de la calidad: ISO y Joint Commission”.

 

14 de març de 2024