La pneumònia més enllà de la Covid-19

La prevalença i gravetat de les infeccions respiratòries fa que la pneumònia sigui un gran problema a tots els sistemes sanitaris mundials. Ja abans de la Covid aquesta malaltia era la segona causa de morbiditat a escala mundial.

Ara, després de la pandèmia continua sent importantíssim conscienciar sobre la seva rellevància i impacte, per aquest motiu aquesta setmana ha tingut lloc una Jornada al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona sobre els avenços en el diagnòstic ràpid de la pneumònia on s’han compartit experiències i s’han comentat les últimes tècniques moleculars de diagnòstic ràpid microbiològic.

Una de les experiències ha estat la del Laboratori de Referència de Catalunya exposada per Mireia Canal i Eduardo Padilla, directora tècnica i cap de servei de microbiologia de la xarxa dibi respectivament. A la taula rodona han compartit amb la resta d’experts multidisciplinaris allà presents, el model de gestió del laboratori que facilita l’accés a proves de diagnòstic ràpid, entre les quals es troba també la pneumònia. Aquest fet promou l’equitat entre tots els laboratoris que estan adherits a la xarxa i possibilita que, hospitals deslocalitzats o comarcals tinguin les mateixes oportunitats i eines diagnòstiques que els laboratoris de grans hospitals.

Conèixer el microorganisme casual d’aquesta malaltia i administrar-ne l’antibiòtic apropiat ràpidament és també una manera de contribuir a la lluita contra les resistències bacterianes.