L’empoderament dels tècnics de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear

La Sociedad Española de Seguridad, Gestión y Calidad (SEGECA) ha organitzat en la seu de la  Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) en Madrid una jornada celebrada avui, que s’ha dedicat a l’empoderament dels tècnics de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear (TSDIMN) en els serveis de radiologia.

En aquesta sessió han participat més de cent inscrits en format presencial i online, on s’han compartit experiències i s’ha debatut sobre les diferents àrees de treball dels TSDIMN, com la normativa legal, el paper del  coordinador tècnic i la seva importància en la generació d’entorns segurs, tant pels professionals com per als seus usuaris.

La sessió ha arrencat amb la presentació de la Dra. Mariana Rovira, directora de l’Àrea de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de dibi i presidenta de la junta directiva de SEGECA, de la que també forma part el Dr. Josep Maria Maiques, cap de Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital del Mar, en qualitat de tresorer.

Poder disposar d’espais com aquest curs on debatre el futur de la carrera professional dels TSDIMN i el desenvolupament professional en imatge avançada, són una gran oportunitat. L’evolució científica i tecnològica en aquest àmbit està generant cada cop més una major complexitat de l’activitat i amb aquest context és necessari comptar amb models d’organització flexibles i adaptats amb la participació activa dels TSDIMN.