Jornades Directives dibi

S’han celebrat les Jornades de la xarxa per posar en comú quins són els reptes i les prioritats estratègiques dels serveis diagnòstics que integren dibi. En aquestes Jornades s’ha comptat amb la intervenció del servei de radiologia i medicina nuclear i el d’anàlisis clíniques i ha quedat palès que la innovació i la incorporació de les últimes tecnologies diagnòstiques de la mà de tecnologies de la informació i comunicacions, són claus per avançar.

A les Jornades de dibi assisteixen tant directius com comandaments assistencials i de gestió que conformen la xarxa, amb l’objectiu de fixar les prioritats estratègiques que sumin més valor al diagnòstic. Aquesta vegada com a novetat, ha participat l’equip de Control de Gestió al complet, per explicar com s’aconsegueix aportar valor a través de la informació, fent valer els quadres de comandament per a la presa de decisions a tots els nivells.