23_Implementant un sòlid sistema de gestió de la qualitat

Els Serveis de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital del Mar, integrats a la xarxa dibi, estan dedicant els seus esforços a la millora contínua de la qualitat assistencial i dels seus processos. Com a part d'aquesta iniciativa, un dels objectius estratègics és implementar un sistema de gestió de qualitat basat en la reconeguda norma ISO 9001:2015.

Mitjançant la implementació d'aquest sistema, s'està treballant estretament amb els equips de radiologia de l'Hospital del Mar i de l'Hospital de l'Esperança per identificar i monitorar els processos clau del servei. La qualitat és responsabilitat de tots els professionals i la seva participació activa permet analitzar aspectes de la gestió de la qualitat i facilita la identificació d'oportunitats de millora i àrees d'optimització en cada centre.

En aquest recorregut cap a la implementació efectiva del sistema de gestió de qualitat, l'objectiu final és mantenir i incrementar l'excel·lència assistencial i fer que els beneficis siguin tangibles, tant per als clínics com per als pacients que interactuen amb el servei. Oferint-los uns serveis d'avantguarda eficients i alineats amb els estàndards més alts de qualitat.