Garantim un futur igualitari per tothom

En el marc de Responsabilitat Social Corporativa continuem avançant amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, focalitzant-nos en aquesta ocasió en la igualtat de gènere, el treball decent i la reducció de les desigualtats.

La Comissió d’Igualtat de l’entitat ha treballat conjuntament per obtenir el primer pla d’igualtat d’Imatge Mèdica Intercentres i li ha traslladat al Departament de Treball de la Generalitat.

Un pla d’igualtat on es recullen un conjunt de mesures per fer efectiva la igualtat de tracte en l’àmbit laboral, que facilita la integració a totes i tots els professionals dins del mateix equip. I que se suma al pla d’igualtat que des de l’any 2021 ja disposa l’entitat Laboratori de Referència de Catalunya.

Enguany  continuarem reforçant aquest compromís amb el desplegament de propostes individualitzades per a cada secció i categoria professional, per tal d’afavorir la igualtat efectiva i la conciliació de la vida laboral i familiar.

Volem sumar i integrar amb l’objectiu de garantir un futur igualitari al conjunt de professionals que conformen la xarxa.

Consulta el pla d’igualtat en aquest enllaç.