Pacients amb immunodeficiències primàries poden adquirir anticossos contra la COVID-19

Ho demostra un estudi de la Unitat Funcional d’Immunodeficiències Primàries de l’Hospital del Mar publicat a

Un estudi sobre la resposta immune de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en pacients amb dèficit primari d’anticossos que reben tractament amb immunoglobulines, ha revelat la presència d’anticossos en un bon nombre d’aquests pacients previs a la vacuna i sense evidències d’haver contret la malaltia. Es tracta de la primera publicació que descriu la transmissió d’anticossos de donants a pacients amb immunodeficiències primàries.

En l’estudi, realitzat en 19 pacients amb dèficit primari d’anticossos s’ha observat que la resposta vacunal contra la COVID-19 era menor que l’esperada. El 44% dels pacients tenia anticossos contra el SARS-CoV-2 abans de rebre la pauta vacunal i sense haver passat la malaltia. La investigació d’aquestes troballes ha demostrat que l’origen dels anticossos era el tractament amb immunoglobulines que rebien els pacients, ja que a partir de juny del 2021 els preparats ja incloïen donants que havien contactat amb la COVID-19. Malgrat això, els investigadors indiquen que no es coneix si la seva presència podria haver tingut un efecte protector contra la COVID-19.

En el treball han col·laborat facultatius de la Xarxa dibi (Jorge Eguía i Eduardo Villegas- servei d’Immunologia i Eduardo Padilla- servei de Microbiologia), professionals de l’Hospital del Mar i l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques.

 

Article de referència:

Eguía J, Caballero-Rabasco MA, Cos ML, Grau S, Mellibovsky L, Villegas E, Blasco F, Lemus A, Crespo M, Padilla E, Gimeno R. Antibodies to SARS-CoV-2 in patients with primary immunodeficiencies treated with nonspecific immunoglobulins. Immunology. 2022 May 15. doi: 10.1111/imm.13495. Epub ahead of print. PMID: 35570365.