Congrés Labclin

Part dels professionals dels laboratoris de la xarxa dibi han participat en el XVII Congrés Nacional de Laboratori Clínic (LABCLIN 2023). Un esdeveniment que se celebra anualment organitzat per les tres societats científiques de laboratori més destacades: AEBM-ML, AEFA i SEQCM. Aquest congrés ofereix als assistents l’oportunitat de conèixer les últimes tendències i avenços en el camp de la recerca i aprofundir en els temes més rellevants de la seva professió.

Enguany, hem comptat amb la participació de Mireia Canal, Patricia Calzada, María Cárcel, Manuel Guillén, Patricia Noe, Juan Pelegrin, Roger Randolfe i Mohamed Khalifa Shahat, presentant un total de set pòsters que us convidem a explorar a continuació:

https://lrcmb.sharepoint.com/sites/WEBLRC/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=ESdA32mKrdxOqbBD2woy97oBKUMYx2TQratzpMSwMAWoZg&e=8q9wB3