Dia Mundial contra el Càncer

La Unió Internacional per al Control del Càncer (UICC) impulsa cada 4 de febrer el Dia Mundial contra el Càncer. L’objectiu d’aquesta data és sensibilitzar la població mundial sobre aquesta malaltia, que és una de les principals causes de mort al món.

Els serveis diagnòstics de la xarxa dibi sumen per reduir l’impacte del càncer

La investigació, juntament amb la prevenció i el diagnòstic precoç, constitueixen tres pilars fonamentals en la lluita contra aquesta malaltia. A dibi, les tres àrees diagnòstiques (anàlisis clíniques, anatomia patològica i diagnòstic per la imatge) sumen per a una detecció, avaluació, pronòstic i estadiatge del càncer més eficaços.

En són exemples el Servei d’Anàlisis clíniques i el Servei d’Anatomia Patològica de la xarxa, on s’avaluen mostres de teixits, de cèl·lules, de sang o de líquids biològics per a proporcionar un diagnòstic precís que pugui ser útil per a orientar-ne el tractament.

Paral·lelament, les proves de diagnòstic per la imatge tenen un paper crucial en la confirmació de sospites de càncer, així com en el control de la resposta als tractaments. En aquest camp, l'ús d'intel·ligència artificial millora l'avaluació diagnòstica i pronòstica, amb aplicacions en l'anàlisi d'imatges. La medicina nuclear, incloent-hi tècniques com PET-TC i cirurgia radioguiada, ofereix informació valuosa per al diagnòstic i tractament oncològic.

 

5 de febrer de 2024