Certificació qualitat IMI

Els Serveis de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l’Hospital del Mar i del Centre Esperança obtenen per primer cop la certificació ISO 9001-2015.

Certificar els Serveis de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear és una mostra clara del compromís de la xarxa dibi amb la qualitat i la seguretat dels pacients. Implantar la certificació ISO 9001 ha implicat treballar en els diferents processos del servei, analitzant riscos i oportunitats, establint indicadors pel seu seguiment, i revisant i documentant tots els procediments de treball. S’ha recollit informació sobre la retroalimentació de les parts interessades mitjançant enquestes realitzades a les persones assistides i els clínics. Aquestes evidencien un alt grau de satisfacció en diferents aspectes com el tracte rebut, els informes radiològics, el suport als clínics, etc.

El Servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear juga un paper fonamental en el procés assistencial. Els seus professionals s’encarreguen de proporcionar informació crucial per al diagnòstic, el tractament i el seguiment de nombroses patologies.

Per assolir aquesta fita s’ha format un grup de treball integrat per la directora del Servei, la Dra. Mariana Rovira Canyellas; el cap de servei de Diagnòstic per la Imatge, el Dr. Josep Maria Maiques Llacer; el cap del servei de Medicina Nuclear, el Dr. Pedro Plaza López; el coordinador tècnic, Antoni Figueres Cugat; la coordinadora d’Administració i Gestió de pacients, Núria Gasset Bosch; i la referent de radiologia del Centre Esperança, Yolanda Ricart Gayet i els tècnics referents. Amb el suport indispensable i constant dels professionals que integren el Departament de Qualitat de dibi, encapçalat per la seva directora, Rosa Fernández Davi.

 

9 de juliol de 2024