El Laboratori de Mas Blau estrena un nou equip per a la identificació microbiana

El laboratori de Mas Blau, integrat a la xarxa dibi, ha introduït un nou sistema en la rutina del laboratori de Microbiologia, que millora entre d’altres, el temps d’identificació microbiana per espectrometria de masses maldi-tof.

La identificació ràpida és clau davant de determinats microorganismes involucrats en processos infecciosos greus. Disposar d’un resultat preliminar més ràpid és decisiu per prendre decisions sobre el tractament a administrar al pacient i és útil per dirigir la teràpia antimicrobiana, fins a disposar dels resultats de l’antibiograma del microorganisme causal de la infecció.

 

El nou equip ofereix resultats més ràpids i precisos d’identificació microbiana

El nou analitzador, millora l’eficiència en el flux de treball gràcies al seu disseny intel·ligent. Les seves innovacions, que estalvien temps, ofereixen resultats d’identificació més ràpids i milloren encara més la seva productivitat. Aquest nou equip processa de forma automàtica fins a 768 mostres a la vegada, enfront de les 184 posicions que oferia el sistema anterior, a més de permetre simultaniejar l’activitat de rutina amb la d’urgència, mitjançant un sistema priorització de mostres.

Aquestes millores es complementen amb els canvis realitzats en el làser, el detector lineal i el disseny òptic d’ions, que permeten obtenir també resultats més precisos.

En laboratoris d’alta càrrega de feina, com el laboratori de Mas Blau, on s’analitzen de mitja diàriament unes 250 identificacions microbianes, aquest nou sistema permet ser més productius en la identificació microbiana i més eficients en processos interns clau, com el tipus d’antibiograma a realitzar.

“La identificació microbiana és una de les eines amb les quals comptem en el laboratori, per a ajudar als professionals en medicina  a prendre millors decisions terapèutiques en el tractament de malalties infeccioses” explica el Dr. Eduardo Padilla, Cap del servei de Microbiologia.