El laboratori de Mas Blau col·labora en un estudi sobre el diagnòstic de l’Alzheimer en mostres de sang

El laboratori de Mas Blau que s’integra en la Xarxa dibi, ha col·laborat en un estudi que determina la validesa de nou biomarcadors per al diagnòstic de l’Alzheimer a la pràctica clínica.

Es tracta d’un estudi liderat per l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, i la Universitat de Göteborg, on el laboratori de Mas Blau que s’integra en la Xarxa dibi, ha col·laborat en aquesta recerca comparativa sobre possibles biomarcadors plasmàtics de p Tau.

Un estudi on els investigadors han analitzat la presència de nou variants de la proteïna Tau, en mostres de sang d'aquestes persones. Alguns d'aquests marcadors en sang són tan útils per detectar Alzheimer com els mateixos determinats amb la prova de referència que es fa servir, l'anàlisi del líquid cefalorraquidi obtingut per punció lumbar. Obrint així la porta a aplicar aquesta prova en sang que és menys invasiva a aquells pacients que compleixin determinats requisits.

La comparació s’ha realitzat en mostres de pacients seleccionats, tenint en compte diversos estudis previs i l’activitat assistencial. Estudis i activitat de tipificació neuroquímica que es du a terme sistemàticament al Laboratori de Referència de Catalunya, analitzant el panell de biomarcadors fonamentals aplicat al diagnòstic del deteriorament cognitiu (Pèptids beta-amiloides 1-40 i 1-42, Proteïnes Tau i fosfo Tau 181), en mostres de líquid cefalorraquidi.

Més informació:

Determinen la validesa de nou biomarcadors per al diagnòstic de l’Alzheimer a la pràctica clínica diària - Notícies - Parc de Salut Mar

http://doi.org/10.1002/alz.12841