El laboratori de la Xarxa dibi, centre autoritzat en la detecció de la verola del mico

El laboratori dibi (LRC) és un dels laboratoris autoritzats a Catalunya pel CatSalut per portar a terme la determinació molecular de la verola del mico (MPX). Les mostres es processen utilitzant una prova de PCR específica de MPX, amb un temps de resposta que garanteix els requisits establerts per Salut Pública.

La verola del mico (Monkeypox, MPX) és una zoonosi viral causada pel virus de la verola del mico (MPXV), que pertany al gènere Orthopoxvirus de la família Poxviridae.

Es pot transmetre per contacte directe o indirecte entre humans i mamífers infectats (vius o morts), entre humans amb contacte directe de les lesions de la pell, fluids corporals de la persona infectada, o objectes contaminats com ara roba, roba de llit i tovalloles i també s’ha documentat la transmissió de mare a fill. Tot i així, i atenent els casos detectats les darreres setmanes, sembla que la causa de contagi més provable és la transmissió entre parelles sexuals a causa del contacte íntim.

El quadre clínic de la verola del mico es caracteritza per les següents fases:

  1. Fase prodròmica: aparició de símptomes amb febre (>38,5ºC), malestar general, dolors musculars, cansament, mal de cap. Es tracta d’una fase difícil de discernir d’altres virasis.
  2. Fase pre-rash (1-5 dies des de l’inici dels símptomes): limfadenopatia severa, molt característica de la infecció per MPXV i que la diferencia d’infeccions similars com ara la varicel·la, el xarampió o la verola.
  3. Fase rash (5-7 dies des de l’inici dels símptomes): erupció de lesions vesiculopapulars a la pell en el mateix estadiatge, amb afectació a tot el cos incloent zona palmo-plantar de mans i peus. Aquestes lesions evolucionen a crosta en 3-5 dies.

Actualment hi ha 304 casos confirmats a Catalunya (05/05/22 al 22/06/2022). L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha establert uns circuits coordinats entre centres assistencials, laboratoris i la xarxa de vigilància epidemiològica.

Amb data 30 de juny, el laboratori dibi ha processat ja 50 mostres, de les quals 37 han resultat positives en verola del mico, el que suposa un 72,5% de percentatge de positivitat.