Auditoria Espitau Val D'Aran

Durant aquest exhaustiu estudi, s’ha analitzat la conformitat del sistema de gestió del laboratori per assegurar que com a organització se segueixen tots els requisits de la norma, legals, reglamentaris i contractuals aplicables. Així com també s’ha avaluat l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

Aquesta certificació inclou en el seu abast el laboratori d’Anàlisis Clíniques per a la realització de determinacions d’Hematologia i Hemostàsia, Bioquímica Clínica, Immunologia, Serologia i Microbiologia. A més, del Dipòsit de Sang i el servei de Transfusions del centre. Es tracta d’un reconeixement que avala que els processos de qualitat i l’estandardització de procediments i protocols del laboratori, fan possible la minoració de possibles errors en tot el procés analític i el lliurament de resultats, contribuint a la millora de la seguretat del pacient.

La renovació d’aquest certificat evidència d’una banda, el compromís de tots els professionals del servei en la millora continua de la qualitat  i de l’altra, reafirma l’aliança estratègica que es va establir entre Aran Salut i dibi, l’any 2022. Una aliança que ha permès una renovació tecnològica del laboratori que sumat al compromís i dedicació de tots els membres de l’equip del laboratori i l’acompanyament del Departament de Qualitat de dibi ha fet possible aquest assoliment.