El Laboratori de l’Espitau Val d’Aran es transforma tecnològicament

La transformació del laboratori de l’Espitau Val d’Aran es va iniciar fa uns mesos amb el canvi informàtic del sistema LIS (Laboratory Information System) per Eyra, el software propi del Laboratori de Referència de Catalunya, després que el centre de Vielha s’incorporés a la xarxa de laboratoris que integra dibi, l’any 2022. Posteriorment, aquest canvi ha anat acompanyat d’un conjunt d’accions per transformar el laboratori d’Aran en un telelaboratori totalment integrat a la xarxa de diagnòstic biomèdic i per la imatge.

Part d’aquesta transformació tecnològica ha consistit a posar en marxa millores tecnològiques i metodològiques més innovadores, que permet que professionals experts en el diagnòstic assessorin en línia a professionals de l’Espitau. Així com, en renovar la major part d’equipament que disposava el laboratori amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania un catàleg més ampli de proves i incloure algunes proves minoritàries, entre altres.

D’altra banda, s’ha millorat la configuració d’alguns equips com els nous analitzadors de les àrees d’hematologia i coagulació per assegurar la continuïtat del servei davant de qualsevol incidència. Tanmateix, algunes de les renovacions tecnològiques que s’han fet han permès racionalitzar els procediments, incrementant l’eficiència dels processos preanalítics i reduint tubs d’extraccions amb el consegüentment decrement de residus i la millora de la seguretat del pacient. Accions totes elles encaminades a oferir resposta tant a les persones usuàries com als professionals del servei.

“El nou microscopi permetrà la captació i transmissió d’imatges a distància a temps real amb l’assessorament en línia amb professionals especialitzats de diversos centres de la xarxa dibi per contrastar i compartir informació diagnòstica” destaca Òscar Díaz, Cap de Servei del laboratori de l’Espitau Val d’Aran.

Una transformació cap a una unitat d’excel·lència diagnòstica que ha estat possible gràcies a la col·laboració d’un gran equip multidisciplinari d’ambdues entitats que ha creat una important sinergia professional molt beneficiosa i essencial per a la ciutadania de la Val d’Aran.