El laboratori de l’Espitau Val d’Aran aconsegueix la certificació de l’ISO 9001

El servei de laboratori de l’Espitau Val d’Aran al capdavant del qual es troba l’Òscar Diaz com a Cap de servei ha aconseguit la recertificació de l’ISO 9001:2015, que ha estat impulsada en tot moment pel Responsable de Qualitat, en Ramiro Franco.

Aquesta  nova certificació que s’ha superat sense detectar cap no-conformitat a través d’Applus+, inclou en el seu abast el laboratori d’Anàlisis Clíniques per a la realització de determinacions d’Hematologia i Hemostàsia, Bioquímica Clínica, Immunologia, Serologia i Microbiologia. A més, del Dipòsit de Sang i el servei de Transfusions del centre. Es tracta d’un reconeixement que avala que els processos de qualitat i l’estandardització de procediments i protocols del laboratori, fan possible l’aminoració de possibles errors en tot el procés analític i el lliurament de resultats.

La renovació d’aquest certificat evidència d’una banda, el compromís de tots els professionals del servei en la millora continua de la qualitat  i de l’altra, reafirma l’aliança estratègica que es va establir entre Aran Salut i dibi, a la primavera. Una aliança que obra noves oportunitats als centres sanitaris i hospitals que s’hi sumen a la xarxa dibi i que en aquest cas, ha permès que el Departament de Qualitat de dibi acompanyi a l’Espitau en tot el procés de recertificació.

“El laboratori disposava d'un sistema de gestió de la qualitat molt ben organitzat, això conjuntament amb l'aportació inestimable  del Responsable de Qualitat del laboratori, en Ramiro Franco amb qui he col·laborat estretament, ha fet que aquest procés hagi estat molt fàcil i enriquidor per ambdues parts” explica Rosa Fernández, Responsable de Qualitat de dibi.