Salut ha presentat el nou Sistema de Vigilància d'Infeccions de Catalunya (SIVIC), que inclou les funcions de vigilància epidemiològica de la grip, la covid i altres malalties respiratòries. Aquest sistema, pioner a l'Estat, té l’objectiu d'adaptar la vigilància sentinella a la situació epidemiològica actual i permet integrar la informació recollida als centres d’atenció primària, als hospitals, als laboratoris i a salut pública.

Es tracta d’una nova xarxa que va iniciar-se el dia 4 d’abril amb un rodatge de 10 Equips d’Atenció Primària (EAP). Després s’hi han sumat hospitals rellevants, més EAP i laboratoris, entre els quals es troba el laboratori de dibi, posicionant-se així com a centre referent per a la determinació de grip, donant suport als centres sentinella. Aquesta participació del laboratori de dibi es deu a un treball continuat que se suma a altres col·laboracions públiques en la lluita contra la Covid-19.

En aquest sentit, el laboratori va iniciar a principis de 2021 la seva participació en el projecte d’investigació SeqCOVID. Un projecte estatal finançat per l’Institut de Salut Carlos III i el CSIC, amb l’objectiu d’aportar coneixement sobre l’epidemiologia genòmica de SARS-CoV-2. Paral·lelament, també va començar la participació en la Comissió Assessora per al Diagnòstic Microbiològic del SARS-CoV-2 del CatSalut.

Al mes de març de 2021, el laboratori va posar en marxa la seqüenciació Sanger i NGS del SARS-CoV-2 i va entrar a formar part del grup seqüenciació de SARS-CoV-2 de Catalunya i XVEC. Participant activament en el redactat de protocols i recomanacions a nivell de país.

A mitjans de 2021, a més a més va entrar a formar part de RELECOV (Red Nacional de Laboratorios de Secuenciación Genómica), grup coordinat per l’ISCIII i el CNM.  I participa en la beca europea: fondos HERA (ECDC/ HERA/2021/024 ECD.12241), que tenia com a finalitat augmentar la capacitat de seqüenciació a escala nacional i generar informació genòmica a Espanya.

Des del mes d’abril, el laboratori de dibi es posiciona com un dels laboratoris de referència per a la determinació de grip i altres  virus respiratoris en el nou Sistema de Vigilància d’Infeccions de Catalunya.