El laboratori de dibi referent dels centres sentinella de SIVIC

Salut ha presentat el nou Sistema de Vigilància d'Infeccions de Catalunya (SIVIC), que inclou les funcions de vigilància epidemiològica de la grip, la covid i altres malalties respiratòries. Aquest sistema, pioner a l'Estat, té l’objectiu d'adaptar la vigilància sentinella a la situació epidemiològica actual i permet integrar la informació recollida als centres d’atenció primària, als hospitals, als laboratoris i a salut pública.

Es tracta d’una nova xarxa que va iniciar-se el dia 4 d’abril amb un rodatge de 10 Equips d’Atenció Primària (EAP). Després s’hi han sumat hospitals rellevants, més EAP i laboratoris, entre els quals es troba el laboratori de dibi, posicionant-se així com a centre referent per a la determinació de grip, donant suport als centres sentinella. Aquesta participació del laboratori de dibi es deu a un treball continuat que se suma a altres col·laboracions públiques en la lluita contra la Covid-19.

En aquest sentit, el laboratori va iniciar a principis de 2021 la seva participació en el projecte d’investigació SeqCOVID. Un projecte estatal finançat per l’Institut de Salut Carlos III i el CSIC, amb l’objectiu d’aportar coneixement sobre l’epidemiologia genòmica de SARS-CoV-2. Paral·lelament, també va començar la participació en la Comissió Assessora per al Diagnòstic Microbiològic del SARS-CoV-2 del CatSalut.

Al mes de març de 2021, el laboratori va posar en marxa la seqüenciació Sanger i NGS del SARS-CoV-2 i va entrar a formar part del grup seqüenciació de SARS-CoV-2 de Catalunya i XVEC. Participant activament en el redactat de protocols i recomanacions a nivell de país.

A mitjans de 2021, a més a més va entrar a formar part de RELECOV (Red Nacional de Laboratorios de Secuenciación Genómica), grup coordinat per l’ISCIII i el CNM.  I participa en la beca europea: fondos HERA (ECDC/ HERA/2021/024 ECD.12241), que tenia com a finalitat augmentar la capacitat de seqüenciació a escala nacional i generar informació genòmica a Espanya.

Des del mes d’abril, el laboratori de dibi es posiciona com un dels laboratoris de referència per a la determinació de grip i altres  virus respiratoris en el nou Sistema de Vigilància d’Infeccions de Catalunya.