Nou cap de servei Mas Blau

El Dr. Jorge Gorrín, que fins ara coordinava les seccions de Bioquímica, Hematologia, HPLC, Immunologia i Preanalítica, ha estat nomenat cap de servei del Laboratori Core d’Anàlisis Clíniques de Mas Blau. El facultatiu s’encarrega de la gestió de totes les seccions que treballen al laboratori i vetlla pel bon funcionament dels serveis clínics del centre.

El Dr. Gorrín, graduat en Medicina per la Universitat de La Laguna i especialitzat en Bioquímica Clínica via MIR a l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid, va iniciar la seva carrera professional com a metge durant la pandèmia de la COVID-19. Va combinar aquesta tasca amb la seva dedicació al laboratori, amb especial atenció a l'àrea d'Hormones i Marcadors Tumorals.

“M'agradaria enfocar l'activitat del laboratori situant al pacient en el centre, amb la idea de fomentar el diagnòstic integrat.”