Jornada Dia internacional de la Radiologia

Celebrem el Dia Internacional de la Radiologia prenent part en la Jornada organitzada per Radiòlegs de Catalunya, amb l'objectiu de destacar el paper essencial que els professionals dels serveis de Radiologia juguen en l'atenció integral dels pacients.

Aquesta esdeveniment ha comptat amb la participació d'experts en tres àrees assistencials crítiques, concretament l'infart cerebral, la neoplàsia de mama i l'hepatocarcinoma, posant de manifest la seva importància clínica en aquestes àrees.

Per part dels serveis diagnòstics de dibi ha participat Belén Ejarque, tècnic referent de la secció de Mama de l’Hospital del Mar, en la ponència sobre l’Atenció integral del pacient amb Neoplàsia de Mama.