26_Dia dels Tècnics Superiors Sanitaris

Avui se celebra el Dia dels Tècnics Superiors Sanitaris, que commemora el naixement de la professió el dia 1984, a conseqüència de la publicació de la primera ordre habilitant de les especialitats de Tècnic Superior Sanitari al BOE.

Aquesta professió ha experimentat una evolució significativa des de la seva creació. Els professionals han hagut d'adaptar-se mitjançant l'actualització contínua dels seus coneixements i l'ampliació de les seves competències per fer front a noves demandes i avenços tecnològics. A més, d'integrar-se de manera efectiva en equips multidisciplinaris d'atenció mèdica. Es tracta d’una professió que requereix una actualització contínua de coneixements, i que ha hagut de fer front a l’ampliació de competències per a enfrontar noves demandes i els avenços tecnològics del sector salut.

Actualment, la normativa educativa vigent que afecta els tècnics superiors sanitaris (TSS) els situa dins de la formació professional de grau superior. Malgrat això, un dels principals reptes que enfronten és aconseguir un reconeixement i una regulació completa de la seva pràctica.

Aquest col·lectiu està format per 14 especialitats, totes elles imprescindibles pel sistema sanitari. D’aquest conjunt, tres tenen representació a la xarxa dibi: Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i en Laboratori Clínic i Biomèdic.

En aquests moments conformen dibi més de 300 tècnics superiors, el que representa més del 55% del total de la plantilla. Destaca especialment el pes de l’especialitat de Laboratori Clínic que representa el 64% del total de tècnics, respecte al 20 i el 16% de Diagnòstic i Anatomia Patològica respectivament. En paraules de Glòria Molins, Direcció de Persones de la xarxa dibi, “treballant en equip amb la resta de professionals, exerceixen un rol indispensable per una atenció més integral i coordinada dels serveis diagnòstics on desenvolupen les seves funcions”.

Avui celebrem aquest dia, donant visibilitat a alguns dels nostres tècnics: Alfredo Boja, Coordinador de Tècnics de laboratori de la xarxa, Pilar Garcia, Tècnica Superior del laboratori d’Anatomia Patològica de l’Hospital del Mar i Toni Figueres, Coordinador de Tècnics de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de la xarxa.

Pilar Garcia, Tècnica Superior del laboratori d’Anatomia Patològica de l’Hospital del Mar
Toni Figueres, Coordinador de Tècnics de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de la xarxa.