D'esquerra a dreta: Dra. Mireia Canal, directora de la xarxa de laboratoris, i Dra. Mariana Rovira, directora de l’Àrea de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear

Es tracta d’una consultoria del CSC CiG (Consultoria i Gestió, SA) que es va iniciar l’any 2022 i que té per objectiu principal oferir serveis mèdics de suport eficients, amb capacitat resolutiva i amb enfocament de xarxa “Servei de Consultoria per al Disseny del Model Integral d’Operacions i Prestació de la Central de Serveis Mèdics de Suport” al districte de Comas - província de Lima. Amb la missió de centralitzar els bancs de sang, el diagnòstic mitjançant anàlisis clíniques, l'anatomia patològica, el diagnòstic per la imatge i el servei d'emergències mèdiques, en el marc d'un sistema de salut actualment molt segmentat.

Estan col·laborant en aquest projecte diversos perfils multidisciplinaris del sector salut de Catalunya entre els quals destaca la Dra. Mireia Canal, directora de la xarxa de laboratoris i la Dra. Mariana Rovira, directora de l’Àrea de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear, qui han presentat el projecte que caldria desplegar per assolir un model de salut unificat i centralitzat, basat en l’experiència i coneixement de la integració dels tres serveis diagnòstics de la xarxa dibi.