Coneix en profunditat la Unitat de Medicina Nuclear de la xarxa dibi

Es tracta d’una de les àrees de futur de la medicina de precisió que aporta més prestacions, millor qualitat i menor temps d’exploració.

Coneix en profunditat la unitat de Medicina Nuclear de la xarxa dibi que es posa a disposició de tots els centres que formen part de la xarxa, accedint al següent enllaç:

https://clickacm.com/share/1Zv22NVav7WYRZ6vyqbtudlySfe2O6PLIN/