Augment de la COVID als centres que conformen la Xarxa

Davant l’alta transmissibilitat de la COVID-19 evidenciada en aquests últims dies, compartim les últimes dades de laboratori relatives al SARS-CoV-2 dels centres sanitaris que conformen la xarxa dibi.

En aquests darrers mesos l’activitat de PCR Covid ha minvat considerablement degut als canvis en els protocols del Departament de Salut, que han fet fluctuar darrerament el nombre de PCR realitzades entre un +10% i un -10%. Tot i que l’activitat es redueix, en aquestes dues últimes setmanes observem que el percentatge de mostres positives s’ha incrementat, situant-se actualment entorn del 15%.

Veure més informació