Anàlisi anual de circulació de SARS- CoV-2 a Espanya

El Laboratori de Referència de Catalunya, integrat a la xarxa dibi, és un dels 49 laboratoris distribuïts per l’Estat espanyol que formen la Xarxa Nacional de Laboratoris Espanyols de Seqüenciació Genòmica SARS-CoV-2 (RELECOV). Una agrupació creada l’any 2021 amb l’objectiu d’aportar informació necessària per a la vigilància genòmica de les variants del SARS-CoV-2 a Espanya. Amb aquest propòsit al gener s’ha fet públic un informe on s’analitza l'evolució de la circulació del virus entre els mesos d'octubre de 2022 i octubre de 2023.

Per aquest treball, anomenat “Análisis anual de circulación de SARS-CoV-2 en España por RELECOV: Evaluación de linajes en seguimiento y posibles linajes emergentes”, s’han caracteritzat més de 47.000 virus SARS-CoV-2, facilitant informació del seu genoma i afavorint el seguiment de la variant Òmicron, juntament amb els seus diversos llinatges i subllinatges sorgits dels canvis genètics del virus. L’estudi ha revelat la circulació de gairebé 800 llinatges i subllinatges diferents d’Òmicron a l’Estat.

L'informe ofereix una gran quantitat de dades procedents de la seqüenciació genòmica, la vigilància de les variants, l'anàlisi de mutacions, els estudis filogenètics i altres investigacions, que ajuden a comprendre millor la transmissió del coronavirus.

L’LRC com a integrant de la RELECOV

Amb la seva integració a la RELECOV, l’LRC ha donat suport a la millora de la capacitat de resposta durant la pandèmia de la COVID-19 i ha proporcionat informació essencial orientada a la presa de decisions en l’àmbit de la salut pública.  El projecte és un exemple de com les institucions poden adaptar-se i evolucionar per fer front als reptes de salut més urgents. Aquest treball comú va permetre la publicació del primer treball de la RELECOV.

La Xarxa Nacional de Laboratoris Espanyols de Seqüenciació Genòmica SARS-CoV-2 és una iniciativa liderada pel Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Investigación Sanitaria Carlos III (CNM- ISCIII), des d’on s’ha elaborat l’estudi. Els autors d’aquest han estat Sonia Vázquez-Morón, Inmaculada Casas, Vicente Mas, Francisco Pozo, María Iglesias-Caballero i els membres de RELECOV esmentats a l’informe.

 

15 de febrer de 2024