20_Congrés SEMNIM

El congrés més important de Medicina Nuclear a nivell nacional, s’acaba de celebrar a Granada. Es tracta del 39è Congrés de la SEMNIM (Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular) on es reuneixen anualment científics rellevants del nostre país.

Un simpòsium on han participat els facultatius i tècnics del Servei de Medicina Nuclear de la xarxa dibi, ubicat a l’Hospital del Mar, amb la presentació de cinc treballs científics.  

S’han presentat dues comunicacions mèdiques relacionades amb els estudis PET-PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen) en casos de càncer de pròstata, amb l’objectiu de localitzar recidives bioquímiques ocultes i analitzar els canvis en l'actitud terapèutica.

La tercera comunicació ha estat focalitzada en càncer de pulmó mitjançant el PET-FDG (glucosa fluorodesoxiglucosa), una comparativa de la valoració ganglionar conjunta amb EBUS-PTAb. L’EBUS correspon a una tècnica de diagnòstic i estatificació del càncer de pulmó que combina l'ús de l'endoscòpia bronquial amb ultrasons. La PTAb és una altra, de punció transtoràcica amb agulla fina que permet obtenir mostres de teixit pulmonar, per a la seva anàlisi patològica i determinar la presència o extensió del càncer en els ganglis limfàtics del tòrax.

Un congrés on també han participat els tècnics de radiologia i medicina nuclear amb la presentació de dos treballs, un sobre la preparació dietètica abans de la realització d'un PET cardíac i l’altre sobre els canvis en l'escala EVA del dolor en pacients amb càncer de pròstata després de tractament amb Ra223, un radiofàrmac utilitzat en el tractament del càncer de pròstata metastàtic.

Ha estat un gran esdeveniment per la comunitat científica de la Medicina Nuclear i Imatge Molecular Espanyola, on la nostra participació demostra la gran contribució dels professionals de la medicina nuclear en la investigació i el desenvolupament d’eines de diagnòstic i tractament per a les malalties del segle XXI.